Read more about the article FPT Play phát triển game tương tác trực tuyến FPT Play IQ Game
Tải app FPT Play để tham gia IQ Game. Ảnh: FPT Play.

FPT Play phát triển game tương tác trực tuyến FPT Play IQ Game

Người dùng trực tiếp trả lời các câu hỏi kiến thức thông qua smart TV hay smartphone khi chơi FPT Play IQ Game. Chỉ cần sở hữu thiết bị điện…

Continue ReadingFPT Play phát triển game tương tác trực tuyến FPT Play IQ Game